KONTAKT

MGR.DOMINIKA SENČÁKOVÁ
EKONOMICKÉ ODDELENIE,MARKETING
obchod@staviamedesign.eu
+421 915 328 280
MGR.ART. JÁN SENČÁK
 DIZAJNÉR
jansencak@staviamedesign.eu
+421 918 359 290

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Fakturačné údaje staviamedesign s. r. o. 

staviamedesign s.r.o.

Dénešová 29

040 23  Košice

IČO: 52 213 471

DIČ: 2120932088

IČ DPH: neplatca DPH

​​

IBAN SK80 0900 0000 0051 5483 4449

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 45590/V

Fakturačné údaje JT ATELIER s. r. o.

JT ATELIER s.r.o.

Dénešová 29

040 23  Košice

IČO: 45 850 895

DIČ: 2023102873

IČ DPH: SK 2023102873

​​

IBAN: SK2809000000000660679303

Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 26303/V