NÁVRH INTERIÉRU KAVIARNE - ATRIUM POD KAMENICOU - STROPKOV

TYP – komerčný priestor

 

LOKALITA – Stropkov

VÝMERA – 120  m2

 

V tomto projekte sme spolupracovali s developerskou spoločnosťou NEXT Investments s.r.o. Spolu s vizualizáciami obytných priestorov sme navrhovali aj tento komerčný priestor - priestor kaviarne.