NÁVRH INTERIÉRU
Cena: 20 € /m2                                                          
              
Doba dodania návrhu sa odvíja od voľných kapacít ateliéru, väčšinou sa pohybuje od 4-12 týždňov. Podmienkou zaradenia návrhu do rozvrhu prác je úhrada zálohovej faktúry vo výške 60% odsúhlasenej cenovej ponuky. 
 
*platí pri interiéroch nad 50m2               
Obsahuje:
- zdigitalizovanie dodaných podkladov, 
- návrh a 3D vizualizácie navrhovaných miestností, 
- konzultácia návrhu a 1 úprava podľa Vašich požiadaviek, 
- dispozičný návrh rozmiestnenia použitých zariaďovacích predmetov v interiéri,
- zoznam použitých solitérnych zariaďovacích predmetov (názov, linky kde zakúpiť...)
- zoznam použitých dekorov na navrhovaných nábytkoch,
- nezáväzné nacenenie výroby a montáže navrhovaných nábytkov na mieru u našich stolárov.
NÁVRH DISPOZÍCIE
Cena:                                                                                     
- do 50m2
- nad 50m2
od 150 €
od 250 €
Obsahuje:
- úprava dispozície interiéru na základe Vašich požiadaviek a možných riešení,
- 2 až 3 varianty možného riešenia dispozície daného priestoru
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
od 90 - 250 €
 
50€/hod.
Obhliadka a zameranie
- obhliadka navrhovaného objektu, odborné zameranie, zdigitalizovanie pôdorysu vrátane jeho rozmerov

- do 50m2
- nad 50m2

 
50 €
80 €
Výkresy búracích prác a nových konštrukcií
od 80 - 200€
Výkresy elektroinštalácie
od 80 - 200€
Výkresy vodoinštalácie
od 80 - 200€
Kladačské plány
od 80 - 200€
Výkaz/výmer
od 80 - 200€
Stolárske výkresy
- pre zákazníkov, ktorí už od nás majú vyhotovený návrh interiéru a majú záujem o realizáciu navrhovaného atypického nábytku na mieru.
- obsahuje okótované jednotlivé nábytkové prvky, špecifikáciu navrhovaných materiálov, technických detailov, výsuvov, kovaní, madiel, LED podsvietení...
- pri využití našich stolárov nie je zhotovenie stolárskych výkresov potrebné

- cena za 1 miestnosť

 
Autorský dozor/konzultácie
Všetky ceny sú uvádzané S DPH.
CHCEM NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE, ČOSKORO VÁS BUDEME KONTAKTOVAŤ.